Čo ponúka RoklenFx?

Komu je RoklenFx určený?

RoklenFx je určený malým a středným podnikom, korporáciám, ale aj privátnym klientom v ČR a na Slovensku. Všetkým, ktorý potřebujú meniť peniaze v rôznych menách a ve výške nad 1 000 EUR.

Čo musím urobiť, aby som mohl začať využívat služieb RoklenFx?

Pre využívanie služeb RoklenFx je nutné uzavrieť zmluvu. To prebieha v následujúcich krokoch:

Pre fyzické osoby:

  1. registrácia a vyplnenie osobných údajov.
  2. nahranie kópie vašich dvoch osobných dokladov a údajov o vašom bankovom účte.
  3. zaslanie identifikacnej platby z vášho účtu
  4. odsoúhlasenie zmluvnej dokumentácie

Pre firmy a podnikateľov:

  1. registrácia a vyplnemie údajov o společnosi
  2. určenie osôb oprávnených jednať za společnosť
  3. v spolupráci s našimi pracovníkmi uzavrieť zmluvu

Zaregistrujte se alebo volajte (+420) 236 071 600

Aké meny je možné cez RoklenFx obchodovať?

Umožňujeme výmenu z CZK, EUR, USD, PLN, HUF, CHF, SEK, GBP a CAD* do viacej než 30 světových mien (všetky evrópske a hlavné ázíjské či americké meny). Viac informácií  v zozname podporovaných mien.

 

Nabízíte i službu kurzového zajištění?

RoklenFx ponúka služby kurzového zajistenia pomocou forwardových operácií od čiastky 50 000 EUR, prípadne ekvivalentu tejto čiastky v iných menách. Menový forward umožňuje dopredu zaistiť kurz vybraného menového páru pre konkrétny deň v budúcnosti a slúži k obedzeniu kurzového rizika. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Jak probíhá směna online?

Na proces výmeny v našej platforme sa môžete pozrieť v priloženom PDF návode.

Transparentnosť, kurz a poplatky

Ako je možné, že ste omnoho lacnejší než banky?

Sme, na rozdiel od bánk a ostatnej konkurencie, efektivna firma s nízkymi nákladmi a vysokým podielom technológií. Poskytujeme priamy prístup na medzibankovný menový trh, čo znamená, že kurz, ktorý od nás dostanete, se v každom okamihu odvíja iba od aktuálneho mezibankového kurzu nákup/predaj (môžete nás kontrolovať prostredníctvom online informačních zdrojov, napríklad aj na Roklen24) a našej transparentnej marže. Lecné mezinárodné platby nám umožňujú partnerstvo s nejväčšou britskou FinTech společnosťou CurrencyCloud. Neexistujú žiadne ďalšie skryté poplatky. Preto budete vždy přesne vědieť, koľko zaplatíte. Inými slovami, sme naprosto otvorený a férový.

Čo je to aktuálny mezibankový kurz „stred“ a kurz „nákup/predaj“?

Kurzy, ktoré zobrazujeme, sú aktuálne mezibankové kurzy „stred“. Zjednodušene ide o priemer kurzov nákup/predaj poskytnutých mezinárodnými bankami na svetovom devízovom trhu. Důležitejšie než kurz „stred“ je však kurz nákup (za ktorý môžete prodávať) a kurz predaj (za ktorý môžete menu nakúpiť), tzn. kurzy nejlepšej ponuky a nejlepšieho dopytu na trhu.

Kedy je nejlepšie obchodovať?

Obchodovať telefonicky prostředníctvom obchodníka môžete v pracovných dňoch behom našich prevádzkových hodín. Online platformu RoklenFx je možné využívať 24 hodín denne 5 dní v týždni.

Kurzy se neustále menia, u niektorých měnových párov aj niekoľkokrát za sekundu. Rovnako rýchlo se memia aj rozdiely mezi nejlepším kurzom nákup a kurzom predaj. V dobe nejvetšej likvidity na trhoch je tento rozdiel (niekdy se označuje ako spread) veľmi malý, naopak o víkendoch, sviatkoch alebo mimo obchodné hodiny obvyklé pre daný menový pár je rozdiel mezi nákupom a predajom výrazný. Doporučujeme teda realizovať výmenu v dobe vysokej likvidity (vysokých objemov) na trhoch.

Například měnový pár EUR/CZK (euro versus koruna) se nejvíce obchoduje v pracovních dnech mezi 8:30 a 17:00 hodinou. Mimo tyto časy je likvidita menší, a tudíž kurzy nemusejí být tak výhodné.

Čo je to kurzová marža Roklenu?

Kurzová marža je rozdiel mezi nejlepším kurzom dosažitelným na mezibankovom devízovom trhu (mezi nejlepším kurzom nákup, alebo kurzom predaj na trhu) a kurzom, ktorý Vám ponúkneme. Kurzová marža Roklenu závisí na objemu výmeny a dosahuje maximálne desatín procenta. Na rozdiel od tradičných bánk alebo zmenáren, u ktorých kurzová marža může byť až do 5,00 %.

Účtujete si poplatky za domáce a mezinárodne platby?

Väčšina domácich a zahraničných platieb je zdarma, niektoré však môžou byť spoplatnené. Podrobný cenník RoklenFx môžete nájsť tu.

Zahraničné príchodzie platby doporučujeme smerovať na účty do ING bank, kde sú zahraničné príchodzie platby zdarma.

Pri mezinárodnom platebnom styku může byť účtovaný poplatok tzv. korespondenčmých bánk, ktorý je odpočítaný z celkovej zaslanej čiastky. RoklenFx tento poplatek nemôže ovplyvniť a nie je jeho príjmom.

Koľko zaplatím za registráciu, používanie účtu RoklenFx?

Registrácia, vedenie a zrušenie multimenového účtu je zdarma. Nemáte žiadnou povinnosť obchodovať s RoklenFx. Obchod zrealizujete iba keď budete chcieť.

Jak prebieha výmena a platba

Ako prebieha obchodovanie s RoklenFx?

Telefonické obchodovanie:
Najskôr si s obchodníkom potvrdíte kurz a parametry obchodu a následne obdržíte e-mail „Potvrdenie obchodu“. Nejneskôr do druhého dňa musíte previesť čiastku určenú k výmene na svoj multimenový účet u Roklenu (zoznam účtov tu). Následne dôjde k výmene a odoslaniu vymenených prostriedkov na Vami zadaný účet. Vymenenú čiastku můžete taktiež ponechat aj u Roklenu.

Online obchodovanie:
Výmenu a platbu realizujete jednoducho v třoch krokoch. Rovnako ako tomu je pri telefonickom obchodovaní, najskôr zadáte parametre obchodu, potom potvrdíte kurz, vyberiete príjemcov platby a nakoniec prevediete bankovým prevodom čiastku k výmene.

Do kedy musím previesť prostriedky na svoj multimenový účet u Roklenu za účelom výmeny devíz?

Nejneskôr do druhého dňa od uskutočnenia transakcie. Čím skôr prostriedky prevediete, tým rýchlejšie budeme môcť celú transakciu dokončit. Zoznam účtov kam môžete zaslať prostriedky je tu.

Ako dlouho trvá platba, která nadväzuje na výmenu deviz?

Domáca platba za výmenu devíz, ktorá bola realizovaná v pracovných dňoch mezi 8:30-16 hodinou môže být uskutočnená do 60 minut. Nejryýchlejšie platba prebehne, pokiaľ se jedná o prevod v rámci bánk Roklenu. (zpznam bankových účtov). Upozorňujeme, že výmeny devíz uskutočnené mimo pracovné hodiny môžu byť vysporiadané neskôr a to až v rádoch 2-3 pracovných dní.

Zahraničná platba trvá štandardne 2-3 dny v závislosti na mene, štáte a podmienkach banky príjemcu.

Čo keď se omeškám so zaslaním potrebných finančných prostriedkov?

Pokud nebudou finanční prostředky na účet Roklenu připsány včas, upozorníme Vás a budeme muset vypořádání obchodu posunout. S tím jsou spojené náklady, které Vám budou účtovány. V případě, že by Vaše prostředky nedorazily ani po našem upozornění, může být Váš obchod zrušen a mohou Vám být naúčtovány poplatky za zrušení obchodu dle platného Ceníku.

Je možné zrušit transakci po provedení obchodu?

Transakci je možné zrušit po vzájemné dohodě a úhradě s tím spojených nákladů. Podrobnou informaci naleznete v Ceníku.

Aký je rozdiel medzi štandardnou a prioritnou zahraničnou platbou?

Nejedná se o rozdiel v rýchlosti spracovania platby, ale o rozdiel v cielovej destinácií a mene zasielanej platby. Podrobný zoznam zemí a mien pre štandardné a prioritné platby nájdete tu.

Akým spôsobom môžem priradiť ku svôjmu účtu nového príjemcu?

Všetky účty, na ktoré budete chcieť zaslať vymenené prostriedky, môžete vložiť prostredníctvom online aplikácie alebo v spolupráci s našimi pracovníkmi. Môžu to byt ako Vaše vlastné účty, tak účty tretích strán – obvykle Vašich obchodných partnerov. Tieto účty vložíte len raz a následne ich môžete využívat podľa potreby.

Legislatíva a ochrana klienta

Licencia ČNB (Českej národnej banky)

Spoločnosť Roklen360 a.s., ktorá službu RoklenFx zaisťuje, je finančnou inštitúciou s licenciami obchodníka s cennými papiermi a platebnou inštitúciou, ktorá je pod dohľadom Českej narodnej banky a auditována spoločnosťou Grant Thornton Audit s.r.o. Společnost Roklen360 a.s. má nastavené vnútorné kontrolné mechanizmi odpovedajúce mezinárodným štandardom, ktoré zajisťujú správne a bezchybné realizovanie pokynov zákazníkov. Vnútorné kontrolné prostredie je mimo iné tiež předmetom previerok ČNB. Našu licenciu si môžete kedykoľvek overiť na stránkach ČNB.

Ako je chránený majetok zákazníkov?

Majetok každého zákazníka je vedený oddělene od majetku spoločnosti Roklen a ostatných zákazníkov. Penažné prostriedky zákazníkov sú vedené na zberných zákazníckych účtoch u velkých bánk, ktoré by v prípade našej insolvencie neboli predmetom konkurznej podstaty. Zberné bankové účty, na ktorých Roklen vedie majetok zákazníkov, sú poistené podľa zákona č. 21/1992 Sb., o bankách do výšky 100 tis. EUR.

Ako Roklen ochraňuje osobné informácie?

Na dôkladnú ochranu osobných dát kladieme veľký dôraz a vo všetkých krokoch postupujeme plne v súlade s platnou legislatívou (nariadenie 2016/679 GDPR, zákon č. 110/2009 Sb., o spracovávaní osobných údajov, a nadväzujúce právne predpisy). Zásady činnosti spracovávania osobných údajov nájdete tu.

Prečo musím vyplňovať všetky požadované údaje?

Rovnako ako akákoľvek iná finančná institúcia (banka) aj my spadáme pod dohľad ČNB a s ohľedom na predpisy zákona č. 219/1995 Sb., devízového zákona a zákona č. 253/2008 Sb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (tzv. zákon o praní špinavých peňazí) nesmieme sprostredkovávať transakcie, alebo platobný styk anonymným užívateľom. Preto je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy a využívanie finančných služieb poskytnúť potrebné údaje pre overenie totožnosti klienta.

Bankové spojenie / zasielanie prostriedkov

Ako zistím, do ktorej banky Vám mám poslať financie?

Peniaze nám môžete poslať na klientské účty, ktoré máme otvorené u väčšiny českých bánk. Pokiaľ to je možné, využívajte účty rovnakej banky ako má Roklen. Prevod je potom obvykle zdarma a prebehne talmer okamžite. Medzibankové prevody trvajú spravidla dlhšie, pokiaľ nevyužijete príplatkovú expresnú platbu.

RoklenFX má účty u České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Fio banky, Moneta Money bank a ING bank. Zozznam bankovných účtov RoklenFX nájdete tu.

Je možné zaslať peniaze z iného ako uvedeného účtu pri registrácii?

Áno. Peniaze na svoj multimenový účet u Roklenu môžete poslať z akéhokoľvek účtu. Nezabudnite ako variabilný symbol uviesť pridelené Roklen ID, pomocou ktorého Vaše platby správne identifikujeme.

Ponuka pre firmy!

Vieme, že podnikanie nie je jednoduché a preto sa vám ho snažíme uľahčiť tým, že prinášame finančné úspory pre ďalší rozvoj vašej spoločnosti. Ako to u nás prebieha a čo vám dáme naviac?

Zobraziť viac
Woman on call

Sme tu pre vás!

Potrebujete poradiť s registráciou? Neviete, ako si priradiť bankový účet, alebo zadať platbu? Kontaktujte nás prosím

Telefonicky
(+420) 236 071 600