Typy obchodních příkazů při směně měn

Obchodní příkazy jsou využívány k nákupu či prodeji deviz za určitý měnový kurz. Základní kategorií obchodních příkazů jsou tzv. market příkazy. Tyto typy objednávek jsou charakteristické tím, že provedením daného příkazu obchodník nakupuje respektive prodává devizu v daný moment za aktuální tržní kurz. Jedná se o nejpoužívanější typ obchodního příkazu.

Další kategorií jsou limitní příkazy. Jejich odlišností od tržních objednávek je důvěra v pokračování cenového vývoje stejným směrem s následným obratem. Obchodník tedy tento typ příkazu použije například v situaci, kdy měnový pár EUR/CZK klesá směrem k hodnotě 25,00 korun za euro a obchodník předpokládá, že bude klesat až k 24,50 EUR/CZK, kde však dojde k obratu a měnový pár se vydá zpět směrem k vyšším hodnotám. V tento moment, kdy je tržní kurz 25,00 EUR/CZK, obchodník zadá limitní objednávku v podobě buy limit, kterou umístí na hodnotu 24,50 EUR/CZK a v okamžik, kdy se cena opravdu na tuto hodnotu dostane, dojde k realizaci nákupu eur za koruny v kurzu 24,50 EUR/CZK. U příkazu Sell limit je situace stejná avšak analogicky obrácená, co se týče směru kurzového vývoje. Pravidlem pro limitní příkazy tedy je, že v případě buy se obchod bude otevírat na nižších než aktuálních hodnotách a sell limit se nastaví jedině na vyšší než tržní kurz.

Třetím typem objednávek jsou příkazy buy stop a sell stop. Tyto příkazy se používají v případě, kdy obchodník věří, že po dosažení určité cenové hranice bude kurz dále stoupat, či klesat stejným směrem jako doposud. V případě příkazu buy stop se nastaví vstupní hodnota na úroveň vyšší, než je aktuální tržní kurz, a obchod se otevře v případě jeho budoucího dosažení.

Pro vytvoření limitních objednávek a příkazů buy stop a sell stop mohou klienti RoklenFX kontaktovat naše makléře, kteří zajistí, že při dosažení zvoleného kurzu dojde k realizaci směny. Individuálně si s našimi makléři můžete domluvit i časový horizont pro realizaci zadaného příkazu.