RoklenFX

Affiliate program

Program pre sprostredkovanie provízie zo služieb platobnej inštitúcie

Podiel na zisku vo výši 10% zo zisku RoklenFx po dobu 24 mesiacov od registrácie doporučeného klienta. Minimálna čiastka k vyplateniu provízie za kalendárny rok je 5 000 Kč, inak nárok na províziu za daný rok zaniká.

Pokiaľ máte záujem o spoluprácu, kontaktujte nás prosím na telefóne (+420) 236 071 600, alebo e-mailom: support@roklen.cz.

Provízny program iba na základe vyžiadania a schválenia Roklenom. Provízny partner musí byť vždy vopred schválený Roklenom a nemôže si nárokovať provízie spätne, alebo za vlastné realizované transakcie.