Provozní doba RoklenFx přes svátky:
23.12.2020 8:30 až 17:00 h
24. - 27.12.2020 zavřeno
28.12.2020 8:30 až 17:00 h
29.12.2020 8:30 až 17:00 h
30.12.2020 8:30 až 17:00 h
31.12.2020 8:30 až 12:00 h
1.1.2020 zavřeno


Upozorňujeme zákazníky, že z důvodů svátečního provozu je doba vypořádání transakcí provedených po 14:00 dne 29.12.2020 až 3 pracovní dny po dni provedení transakce.


Děkujeme za pochopení a přejeme pěkné svátky!

Tým RoklenFx

(+420) 236 071 600
Směna Jak to funguje? Kurzové zajištění Nejčastější otázky Ceník

Nejčastější otázky

Co nabízí RoklenFx?

Komu je RoklenFx určen?

RoklenFx je určen malým a středním podnikům, korporacím, ale i privátním klientům v ČR a na Slovensku. Všem, kteří potřebují převádět peníze v různých měnách a ve výši nad 1 000 EUR.

Co musím udělat, abych mohl začít využívat služeb RoklenFx?

Pro využívání služeb RoklenFx je nutné uzavřít smlouvu. To probíhá v následujících krocích:

Pro fyzické osoby:

  1. registrace a vyplnění osobních údajů.
  2. nahrání kopií vašich dvou osobních dokladů a údajů o vašem bankovním účtu.
  3. zaslání identifikační platby z vašeho účtu
  4. odsouhlasení smluvní dokumentace

Pro firmy a podnikatele:

  1. registrace a vyplnění údajů o společnosti
  2. určení osob oprávněných jednat za společnost
  3. ve spolupráci s našimi pracovníky uzavřít smlouvu

Zaregistrujte se zde nebo volejte (+420) 236 071 602

Jaké měny lze přes RoklenFx obchodovat?

Umožňujeme směnu z CZK, EUR, USD, PLN, HUF, CHF, SEK, GBP a RUB* do více než 30 světových měn (všech evropských a hlavních asijských či amerických měn).

* Měna RUB pouze telefonicky

Nabízíte i službu kurzového zajištění?

RoklenFx nabízí služby kurzového zajištění pomocí forwardových operací od částky 50 000 EUR, případně ekvivalentu této částky v jiných měnách. Měnový forward umožňuje dopředu zajistit kurz vybraného měnového páru pro konkrétní den v budoucnu a slouží k omezení kurzového rizika. Více informaci naleznete zde.

Jak probíhá směna online?

Proces směny v naší aplikaci si můžete prohlédnou v přiloženém PDF návodu zde

Transparentnost, kurz a poplatky

Jak je možné, že jste mnohem levnější než banky?

Jsme, na rozdíl od bank i ostatní konkurence, efektivní firma s nízkými náklady a vysokým podílem technologií. Poskytujeme přímý přístup na mezibankovní měnový trh, což znamená, že kurz, který od nás dostanete, se v každém okamžiku odvíjí pouze od aktuálního mezibankovního kurzu nákup/prodej (můžete si nás kontrolovat prostřednictvím online informačních zdrojů, třeba i na Roklen24) a naší transparentní marže. Levné mezinárodní platby nám umožňuje partnerství s největší britskou FinTech společnosti CurrencyCloud. Neexistují žádné další skryté poplatky. Proto budete vždy přesně vědět, kolik zaplatíte. Jinými slovy, jsme naprosto otevření a féroví.

Co je to aktuální mezibankovní kurz „střed“ a kurz „nákup/prodej“?

Kurzy, které zobrazujeme, jsou aktuální mezibankovní kurzy „střed“. Zjednodušeně jde o průměr kurzů nákup / prodej poskytnutých mezinárodními bankami na světovém devizovém trhu. Důležitější než kurz „střed“ je však kurz nákup (za který můžete prodat) a kurz prodej (za který můžete měnu koupit), tzn. kurzy nejlepší nabídky a nejlepší poptávky na trhu.

Kdy je nejlepší obchodovat?

Obchodovat telefonicky prostřednictvím obchodníka můžete v pracovních dnech během našich provozních hodin. Online platformu RoklenFx je možné využívat 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Kurzy se neustále mění, u některých měnových párů i několikrát za vteřinu. Stejně rychle se mění i rozdíl mezi nejlepším kurzem nákup a kurzem prodej. V době největší likvidity na trzích je tento rozdíl (někdy se označuje jako spread) velmi malý, naopak o víkendech, svátcích nebo mimo obchodní hodiny obvyklé pro daný měnový pár je rozdíl mezi nákupem a prodejem výrazný. Doporučujeme tedy provádět směnu v době vysoké likvidity (vysokých objemů) na trzích.

Například měnový pár EUR/CZK (euro versus koruna) se nejvíce obchoduje v pracovních dnech mezi 9:00 a 17:00 hodinou. Mimo tyto časy je likvidita menší, a tudíž kurzy nemusejí být tak výhodné. Měnový pár EUR/USD (euro versus americký dolar) je sám o sobě výrazně likvidnější než eurokoruna. Eurodolar se obchoduje téměř nepřetržitě celý den ve všech časových pásmech od Asie, přes Evropu až Ameriku.

Co je to kurzová marže Roklenu?

Kurzová marže je rozdíl mezi nejlepším kurzem dosažitelným na mezibankovním devizovém trhu (mezi nejlepším kurzem nákup, nebo kurzem prodej na trhu) a kurzem, který Vám nabídneme. Kurzová marže Roklenu závisí na objemu směny a dosahuje maximálně desetin procenta. Na rozdíl od tradičních bank nebo směnáren, u kterých kurzová marže může být až do 4,00 %.

Účtujete si poplatky za domácí a mezinárodní platby?

Většina domácích a zahraničních plateb je zdarma, některé však mohou být zpoplatněny. Podrobný ceník RoklenFx můžete najít zde.

Zahraniční příchozí platby doporučujeme směřovat na účty do ING bank, kde jsou zahraniční příchozí platby zdarma.

Při mezinárodním platebním styku může být účtován poplatek tzv. korespondenčních bank, který je odečten z celkové zaslané částky. RoklenFx tento poplatek nemůže ovlivnit a není jeho příjmem.

Kolik zaplatím za registraci, používání účtu RoklenFx?

Registrace, vedení i zrušení multiměnového účtu je zdarma. Nemáte žádnou povinnost obchodovat s RoklenFx. Obchod zrealizujete pouze když budete chtít.

Jak probíhá směna a platba

Jak probíhá obchodování s RoklenFx?

Telefonické obchodování:
Nejprve si s obchodníkem potvrdíte kurz a parametry obchodu, poté obdržíte „Potvrzení obchodu“. Nejpozději do druhého dne musíte převést částku určenou ke směně na svůj multiměnový účet u Roklenu (seznam účtů zde). Následně dojde ke směně a posíláme směněné prostředky na Vámi zadaný účet. Směněnou částku můžete ponechat i u Roklenu.

Online obchodování:
Směnu a platbu provedete jednoduše ve třech krocích. Podobně jako tomu je při telefonickém obchodování, nejprve zadáte parametry obchodu, poté si potvrdíte kurz, vyberete příjemce platby a nakonec převedete částku ke směně.

Do kdy musím převést prostředky na svůj multiměnový účet u Roklenu za účelem směny deviz?

Nejpozději do druhého dne od uskutečnění transakce. Čím dříve prostředky převedete, tím rychleji budeme moci celou transakci dokončit. Seznam účtů kam můžete zaslat prostředky je zde.

Jak dlouho trvá platba, která navazuje na směnu deviz?

Domácí platby za směny uskutečněné v pracovní dny mezi 9-17 hodinami může být uskutečněna do 60 minut. Nejrychleji platba proběhne, pokud se jedná o převod v rámci bank Roklenu. (seznam účtů zde). Upozorňujeme, že směny uskutečněné mimo pracovní hodiny můžou být vypořádány později, až v řádech 2-3 pracovních dní.

Zahraniční platba trvá standardně 2-3 dny v závislosti na měně, státu a podmínkách banky příjemce.

Co když se zpozdím se zasláním potřebných finančních prostředků?

Pokud nebudou finanční prostředky na účet Roklenu připsány včas, upozorníme Vás a budeme muset vypořádání obchodu posunout. S tím jsou spojené náklady, které Vám budou účtovány. V případě, že by Vaše prostředky nedorazily ani po našem upozornění, může být Váš obchod zrušen a mohou Vám být naúčtovány poplatky za zrušení obchodu dle platného Ceníku.

Je možné zrušit transakci po provedení obchodu?

Transakci je možné zrušit po vzájemné dohodě a úhradě s tím spojených nákladů. Podrobnou informaci naleznete v Ceníku.

Jaký rozdíl je mezi standardní a prioritní zahraniční platbou?

Nejedná se rozdíl v rychlosti zpracování platby, ale rozdíl v cílové destinaci a měně zasílané platby. Podrobný seznam zemí a měn pro standardní a prioritní platby naleznete zde.

Jakým způsobem mohu přiřadit ke svému účtu nové příjemce?

Všechny účty, na které budete chtít zaslat směněné prostředky, můžete vložit prostřednictvím online aplikace nebo ve spolupráci s našimi pracovníky. Mohou to být jak Vaše vlastní účty, tak účty třetích stran – obvykle Vašich obchodních partnerů. Tyto účty vložíte jen jednou a následně je můžete využívat podle potřeby.

Legislativa a ochrana klienta

Licence ČNB

Společnost Roklen360 a.s., která službu RoklenFx zajišťuje, je finanční instituce s licencemi obchodníka s cennými papíry a platební instituce, která je regulována a kontrolována Českou národní bankou a auditována společností Deloitte. Společnost má nastaveny vnitřní kontrolní mechanismy odpovídající mezinárodním standardům, které zajišťují správné a bezchybné provedení pokynů zákazníků. Vnitřní kontrolní prostředí je mimo jiné také předmětem prověrek ČNB. Naše licence si můžete kdykoliv ověřit na stránkách ČNB.

Jak je chráněn majetek zákazníků?

Majetek každého zákazníka je veden odděleně od majetku společnosti Roklen i ostatních zákazníků. Peněžní prostředky zákazníků jsou vedeny na sběrných zákaznických účtech u velkých bank, které by v případě naší insolvence nebyly předmětem konkurzní podstaty. Sběrné bankovní účty, na kterých Roklen vede majetek zákazníků, jsou pojištěny podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách do výše 100 tis. EUR.

Jak Roklen ochraňuje osobní informace?

Na pečlivou ochranu osobních dat klademe velký důraz a ve všech svých krocích postupujeme plně v souladu s platnou legislativou (nařízení 2016/679 GDPR, zákon č. 110/2009 Sb., o zpracování osobních údajů, a navazující právní předpisy). Zásady činnosti zpracování osobních údajů najdete zde.

Proč musím vyplňovat všechny požadované údaje?

Stejně jako jakákoliv jiná finanční instituce (banka) i my spadáme pod regulaci ČNB a s ohledem na předpisy zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon o praní špinavých peněz) nesmíme zprostředkovávat transakce, či platební styk anonymním uživatelům. Proto je nezbytné pro uzavření smlouvy a využívání finančních služeb poskytnout nezbytné údaje pro ověření totožnosti klienta.

Bankovní spojení / zasílání prostředků

Jak zjistím, do které banky Vám mám finance poslat?

Peníze nám můžete poslat na klientské účty, které máme otevřené u většiny českých bank. Pokud je to možné, využívejte účty stejné banky jako má Roklen, převod je potom obvykle zdarma a proběhne téměř okamžitě. Mezibankovní převody trvají zpravidla déle, nevyužijete-li příplatkovou expresní platbu.

RoklenFX má účty u České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Fio banky, GE Money bank, UniCredit Bank, ING bank. Seznam bankovních účtu RoklenFX zde.

Lze zaslat peníze z jiného než uvedeného účtu při registraci?

Ano. Peníze na svůj multiměnový účet u Roklenu můžete posílat z jakéhokoliv účtu. Nezapomeňte jako variabilní symbol uvést přidělené Roklen ID, pomocí kterého Vaše platby správně identifikujeme.